Author Archives: admin

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยก 6 โรงเรียนมัธยมประจำตำบล เป็น “ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”

ครม.เห็นชอบพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลให้เป็นโรงเร […]

ศธ.เตรียมจัดหา ATK ให้สถานศึกษาสุ่มตรวจนักเรียนรับเปิดเทอม

กระทรวงศึกษาธิการหารือกระทรวงสาธารณสุขจัดหา ATK ให้สถาน […]

ยูนิเซฟ-กรมสุขภาพจิต ชี้โควิด-19 ทำสุขภาพจิตเด็กไทยแย่ต่อเนื่อง

ยูนิเซฟและกรมสุขภาพจิตชี้โควิด-19 ส่งผลให้สุขภาพจิตเด็ก […]

สพฐ.ประเมินผลนักเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 64 เรียบร้อยแล้ว ยัน ไม่วัดสอบได้-สอบตก

สพฐ.ประเมินผลนักเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 64 เรียบร้อยแล้ว […]